Bewindvoering zonder schulden    Incl. BTW
Voor een alleenstaande   € 116,25
Voor samenwonenden   € 139,54
     
Bewindvoering met problematische schulden    
Voor een alleenstaande   € 150,44
Voor samenwonenden   € 160,02
     
Intakekosten - eenmalig tarief    
Voor een alleenstaande   € 657,03
Voor samenwonenden   € 787,71
     
Griffiekosten    
De rechtbank brengt € 81,- in rekening
voor een aanvraag beschermingsbewind