Bewindvoering zonder schulden    Incl. BTW
Voor een alleenstaande   € 125,53
Voor samenwonenden   € 150,54
     
Bewindvoering met problematische schulden    
Voor een alleenstaande   € 162,44
Voor samenwonenden   € 172,72
     
Intakekosten - eenmalig tarief    
Voor een alleenstaande   € 709,06
Voor samenwonenden   € 850,63
     
Griffiekosten    
De rechtbank brengt € 85,- in rekening
voor een aanvraag beschermingsbewind